سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مقدمات‌ و سطح‌  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
بدايه‌، نهايه‌ و شرح‌ اشارات‌  
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامي و تفسير، تاريخ  
تدریس 
مؤسسه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
فلسفه، نهايه، اسفار