سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مؤسسه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
فلسفه، نهايه، اسفار 
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامي و تفسير، تاريخ  
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
بدايه‌، نهايه‌ و شرح‌ اشارات‌  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مقدمات‌ و سطح‌